Jeremi Wasiutyński

Boken om Copernicus

Copernicus - skaperen av en ny himmel

av Jeremi Wasiutyński

oversatt fra polsk av Gunnar Arneson

Maleri av Copernicus

Fra forfatterens innledning:

Vitenskapshistorikerne har brukt mange og lange år på å forsøke å rekonstruere resonnementene og eksperimentene som ledet fortidens genier til deres store oppdagelser. Men deres forskning avslører bare overflaten av skapelsesakten. Selve handlingen er inkommensurabel med den. Den strekker seg ned til dyp som deres lys ikke når frem til. Den skapende vitenskapsmann er ikke en tenkemaskin, men et menneske. Hans verk er produktet av hans liv. Etter hvert som vi blir kjent med dette livet, slås vi av den organiske planen det er underlagt, fraværet av tilfeldigheter, selv i de minste detaljer, meningsfullheten i hendelser som sikter mot et eller annet mål hvis synlige tegn er frukten av det skapende arbeid, en frukt som vi har tilgang til.

Fra forordet av Lech Sókol, fhv. polsk ambassadør i Norge:

Jeremi Wasiutyński var et menneske fra en annen epoke. I en tid da all vitenskap og filosofi var fragmentert og spesialisert og forskerne var stolte over å konsentrere seg om detaljer og ha kortsiktige mål og interesser, vedble han å forsvare heltemodige universalistiske posisjoner og helhetlige vitenskapelige begreper som knyttet de eksakte vitenskapers resultater som ifølge ham alltid var utilstrekkelige sammen med filosofiens og psykologiens resultater. Han bevarte til siste stund denne ambisjonen, som man i dag ofte ikke engang forstår, men som man ikke sjelden i all hemmelighet lengter etter.

Norsk utgave utgitt november 2017 på Klokkhammer Forlag

Innb. 688 sider, 140 illustrasjoner, Kr. 445,-
ISBN 978-82-92792-02-5

Bestilling/informasjon: Klokkhammer Forlag