Jeremi Wasiutyński

Jeremi Wasiutyński

Kopernik

- twórca nowego nieba

cover of Kopernik

The book may be ordered directly from the publisher:
www.marszalek.com

582 pages, 123 plates
Torun 2007
ISBN 978-83-7441-627-6
 

Wstęp do drugiego wydania biografii Mikołaja Kopernika

[...] Historycy nauki trawią długie lata na odtwarzaniu rozumowań i doświadczeń, które doprowadziły geniuszów przeszłości do wielkich odkryć. Ale badania te odsłaniają tylko powierzchnię aktu twórczego. Sam ten akt jest z nimi niewspółmierny; rozciąga się w głębiny, do których ich światło nie dochodzi. Uczony twórca nie jest maszyną do myślenia, jest człowiekiem. Jego dzieło jest produktem jego życia. W miarę jak to życie poznajemy, uderza nas plan organiczny, któremu podlega, brak przypadkowości nawet w drobiazgach, sensowność wydarzeń zmierzających do jakiegoś celu, którego widomym znakiem jest dostępny nam owoc pracy twórczej.

Jeremi Wasiutyński in memoriam

[...] Był do końca człowiekiem z innej epoki. W czasach, kiedy wszelkie nauki i filozofia doznawały rozdrobnienia i specjalizacji oraz chlubiły się cząstkowością i doraźnością zamierzeń i zainteresowań, on trwał na pozycjach bohaterskiego uniwersalizmu i całościowości ujęć naukowych, łączących dorobek nauk ścisłych, zawsze według niego niewystarczających, z dorobkiem filozofii i psychologii. Zachował do końca tę ambicję, której się dzisiaj często nawet nie rozumie, ale za którą skrycie nieraz się tęskni.

Lech Sokół
b. ambasador RP w Norwegii

Buy the book here